Kristallterapi

Kristallterapi är en alternativbehandlingsmetod som fungerar på ett holistiskt vis. Den behandlar på djupet och hjälper kroppen att harmonisera, komma i balans och därmed ökar vårt välbefinnande i hela vårt jag. Kristallterapi är konsten om samordning av energifältet i kroppen, av energicentra och energivägar. Dessa är också kända som aura, chakra och meridianer. 

Läkande egenskaper

Stenar och kristaller kommer från naturen och skapas av mineral under olika processer  djupt under marken. På grund av deras sammansättning har de en läkande egenskap i resonans med energifältet i vår kropp. Kristallerna kan förstärka, fokusera, dirigera, absorbera, distribuera och sända olika nivåer av energi och främjar på så vis självläkning.

Vår kropp består till ca 75% av vatten. Mineraler från jorden bygger upp vår kropp. Kroppen arbetar holistiskt och allt är sammankopplat och pratar med varandra hela tiden genom impulser som sprids genom subtil vibration. Vibrationerna sprids effektivt genom det elastiska spiralformade systemet och vatten.

Stenar och kristaller jobbar på djupet på ett subtilt vis på att balansera och ”rätta till” i din livsenergi. Vi har en fantastisk kropp full med energi. Problem som kanske uppstår är att vi läcker alldeles för mycket energi på grund av obalans när vi går över våra gränser och ohälsa uppstår. Många gånger beroende på ett beteende mönster som upprepas omedvetet…Med stenar och kristaller blir man mera ”vaken” det vill säga att ta till vara på all energi och använda den för att leva ett liv med större närvaro och bli mer medveten i sina val där kärlek styr vårt handlande, i det ”lilla” och det ”stora”. Målet med en behandling är att få din livsenergi att flöda så fritt och fint i din kropp som den var menad att göra från allra första början.

Hur går en behandling till?

I en behandling lyssnar vi främst på vår inre vägledning som sammanfattar det som pågår i nuet. Stenar och kristaller läggs i ett mönster vid chakran eller runt kroppen. Viktigt att ligga helt stilla, blunda och slappna av, bli helt närvarande i sin egen stillhet. Desto djupare avslappning desto kraftfullare blir behandlingen. Hela behandlingen pågår i ca. en timme.

Vi blir starkare, klarare och kommer i kontakt med vårt inre.  Vi blir mer intuitiva, mer lyhörda och mer avspända och i balans med våra känslor, våra liv och med de situationer vi befinner oss i.

Det kan ta tid och du kan må dåligt i början men du kommer att känna skillnad. Med denna skillnad som uppstår blir du automatiskt mer närvarande och du börjar ”minnas dig själv”. Du utvecklas på alla plan, fysiskt, mentaltpsykiskt, andligt & själsligt

Har du varit på en behandling hos oss? För feedback tryck här!

Läs mer om:

Stenar och Kristaller

Chakra..

Healing..

Meditation..