Meditation & stilla ditt sinne

Med hjälp av meditation kan du komma närmare dig själv och din inre röst. Bli mer närvarande i livet och bli mer sann mot dig själv.

Att meditera innebär att vara i aktiv stillhet. Att bara kunna sitta i stillhet och tystnad utan några tankar och möta klarheten. Det hela behöver inte alls vara komplicerat, viktigt är att hitta rätt ställning, sitta bekvämt med rak rygg men det finns också andra sätt att meditera, ex. gående…

Att ta några minuter för meditation varje dag hjälper oss inte bara att bli lugnare, utan påverkar enligt forskning även våra hjärnor.

Studier från Harvard Medical School i USA har visat att efter ungefär åtta veckors mediterande sker en förändring i delar av hjärnan som är särskilt viktiga för minnet, inlärning och känslor.

Här kommer snart mer information om meditation och hur viktigt det är med att stilla sitt sinne och vad det gör med oss.  Även inspiration till hur du kan börja och mer inspiration till dig som redan utövar!